Data Science

  1. Pendeteksian Jarak Benda Menggunakan Kamera Dengan Menggunakan Machine Learning Berbasis Objek Perspektif
    Friendly, Harizahayu, Rahmat Widia Sembiring